MyAdvisor har et stort netværk af professionelle rådgivere og leverandører, der er klar til at assistere på forskellige områder. Det er alle rådgivere og virksomheder, som MyAdvisor kan stå inde for, og som jeg til hver en tid vil anbefale.

Som kunde i MyAdvisor får du skabt et overblik over din forretning. Har du brug for praktisk hjælp eller detaljeret gennemgang inden for særlige emner, peger jeg de personer ud, der kan være relevante for dig og din virksomhed.

Netværket er levende, og vi udveksler jævnligt faglig viden, så vi holder hinanden opdaterede inden for hvert vores område. For MyAdvisor er det værdifuldt løbende at være i dialog med netværket, så vi kender hinandens styrker. Det gavner din forretningsudvikling.

MyAdvisors netværk består af professionelle indenfor blandt andet:

 • Advokater med særligt speciale i:
  • Stiftelse af selskab eller filial
  • Ansættelsesret, social sikring og cross border ansættelser
  • Køb og salg af virksomheder
 • Godkendte revisorer
 • Handelskontorer
 • Forsikringsselskaber
 • Pensionsmæglere
 • Bogførings- og lønadministrationsbureau
 • IT-support
 • Kommunikationsrådgivere
 • Tekstforfattere og webdesign

Internationalt har MyAdvisor et stort netværk, der kan assistere i størstedelen af Europa.