MyAdvisor.dk indsamler ikke oplysninger om dig og din adfærd på websitet. Men benytter du kontaktformularen på sitet eller køber en ydelse, behandler jeg de personoplysninger, du indtaster. I det følgende uddyber jeg, hvilke oplysninger der er tale om, og hvem der har adgang til dem.

Sådan indsamler og anvender MyAdvisor dine personoplysninger

Når du udfylder kontaktformularen, giver du samtykke til, at jeg må bruge dine oplysninger til at kontakte dig. Jeg behandler de indtastede oplysninger, til det ikke er relevant længere. Du kan til enhver tid bede om at få slettet dine oplysninger.

Sådan behandler MyAdvisor dine personoplysninger

Når du udfylder og sender kontaktformularen på myadvisor.dk eller køber ydelser hos MyAdvisor, indtaster du en række personoplysninger, som er:

  • Dit navn
  • Dit firmanavn
  • Dit firmas CVR.nr.
  • Din e-mailadresse
  • Dit telefonnummer
  • Dine betalingsoplysninger.

For at kunne besvare din henvendelse eller opfylde min del af købsaftalen, behandler jeg disse personoplysninger. De slettes, når det ikke længere er relevant at behandle dem. Har du købt en ydelse, skal personoplysningerne ifølge lovgivningen gemmes i regnskabet i 5 år.

Sådan sikrer MyAdvisor datasikkerhed

Dine oplysninger bliver kun anvendt til det formål, du har givet samtykke til, og jeg behandler oplysningerne sikkert og fortroligt. Jeg sletter dine oplysninger, når det ikke længere er relevant at gemme dem.

MyAdvisor anvender følgende tredjeparter til at behandle dine oplysninger:

  • e-conomic – regnskabsprogram til fakturering.

MyAdvisor/Martin T. Bruun har indgået databehandleraftaler med de nævnte databehandlere. Det er din og min garanti for, at de overholder de gældende regler om at beskytte dine personoplysninger.

Sådan får du adgang til dine oplysninger

Ønsker du at vide, hvilke personoplysninger MyAdvisor har om dig, kan du altid kontakte mig:

MyAdvisor ApS/Martin T. Bruun
CVR nr. 43139681
Studsbøl Allé 94
DK – 2770 Kastrup
E-mail: info@myadvisor.dk
Tlf.: (+45) 40 15 52 23

Du har altid ret til at få oplysninger om dig udleveret, og du kan altid få dem rettet, hvis der er fejl i dem. Kontakt mig blot på info@myadvisor.dk.

Ønsker du ikke, at jeg skal behandle dine personoplysninger længere, kan du give besked på info@myadvisor.dk. Så vidt det ikke er i strid med regnskabsloven, tilgodeser jeg dit ønske.

Hvis du vil klage over MyAdvisors behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf.: 33 19 32 00, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Sådan anvender MyAdvisor cookies

Websitet myadvisor.dk anvender ikke cookies.

Myadvisor.dk ejes og publiceres af: Martin T. Bruun, MyAdvisor ApS, CVR nr. 43139681, Studsbøl Allé 94, 2770 Kastrup, Danmark, info@myadvisor.dk, tlf. (+45) 40 15 52 23.