Mange års erfaring og ekstrem bred viden kan være de nye kræfter i din bestyrelse. Som bestyrelsesmedlem kan jeg, Martin T. Bruun, tilføre din virksomhed værdi baseret på en bred erfaring fra en lang karriere, både som ansat og som selvstændig gennem mere end 20 år. Jeg har derfor frisk i erindring, hvad det vil sige at drive virksomhed.

Jeg ønsker en bestyrelsespost, hvor jeg kan deltage aktivt ved at tilføre virksomheden kompetencer, beslutningsgrundlag og være med til at lægge en strategi for udvikling af virksomheden. Gennem årene har jeg været sparringspartner for mange ejere, ledelser og bestyrelser.

Spotter potentialer og skaber overblik – også internationalt
Udover en lang og succesfuld karriere med erfaring fra mange forskellige brancher besidder jeg en evne til at se formålet med virksomheden. Jeg kan på den baggrund spotte et uforløst potentiale og være med til at forløse og udvikle det.

En god udvikling kræver et godt grundlag og en portion forandringsvillighed fra virksomhedens ledelse og ejer. Jeg skaber overblikket og kan guide virksomheden gennem udvikling, salg eller flytning til udlandet.

Som bestyrelsesmedlem kan jeg desuden assistere ved kontakt til revisor, bank, forsikring og pension. Rådgivning i forbindelse med ansættelsesret, kompensationer, HR og GDPR er endnu et kompetenceområde, din virksomhed får tilført med mig i bestyrelsen.

Min internationale erfaring gør det oplagt for en bestyrelse med henblik på internationalisering at have mig med til at styrke processen. Jeg kan desuden være medlem af et dansk datterselskab til en international virksomhed og i den forbindelse varetage og beskytte den udenlandske ejers interesser i Danmark.

Erfaring med både bestyrelse og virksomhedsudvikling
Jeg har erfaring fra tidligere bestyrelsesposter, der blandt andet har budt på ansvaret for at lægge en strategi og plan for at genrejse virksomheden samt køb af dansk virksomhed med international forhandling i Paris. Lige så værdifuldt for din virksomhed er det, at jeg ved, hvordan en virksomhed skal styres og udvikles.

Med en baggrund som revisor rådgiver jeg gerne ejeren af virksomheden indenfor privatsfæren. Emner kan være økonomi i forbindelse med holdingselskab, leveomkostninger, livsvilkår – herunder særligt i forbindelse med salg, holdingstruktur og generationsskifte.

Advisory board kan være en mulig start
Har du lyst til at udvikle din virksomhed, men har du ikke mulighed for at tage en bestyrelseskandidat ind? Jeg tilbyder at starte med at indgå i et advisory board og bygge på efterhånden. Ring på telefon (+45) 40 15 52 23, så kan vi drøfte mulighederne.